niedziela, 27 listopada 2022

Niedziela - I Adwentu A

"A tego, kto o tym zapomni,
powtórne przyjście Jezusa niemile zaskoczy".
 
PŁOMIEŃ MIŁOŚCI - POMÓŻ DUSZOM
W CZYŚĆCU CIERPIĄCYM!
W listopadzie możesz każdego dnia w ciągu 15 sekund uwolnić 10 dusz z czyśćca…

Kto powołując się na Płomień Miłości następującymi słowami:

Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

odmówi 3 razy modlitwę „Zdrowaś Maryjo”…- uwalnia w ten sposób jedną biedną duszę z Czyśćca. – Kto w LISTOPADZIE, powołując się na Płomień Miłości, odmówi 1 raz modlitwę „Zdrowaś Maryjo”…- uwalnia 10 biednych dusz z czyśćca."Zachęcamy do modlitwy!

Maryja mówiąc o Płomieniu Miłości Jej Serca podkreśla ogrom i żar swojej miłości do nas, blask bijący od niego rozjaśnia ciemności grzechu i wskazuje mam drogę jak niegdyś słup ognia Izraelitom na pustyni.

Chrystocentryzm objawień maryjnych. Można zaryzykować stwierdzenie, że jeśli objawienia maryjne nie są skoncentrowane na Jezusie, nie są autentyczne. Maryja zawdzięcza wszak swoją godność faktowi Bożego macierzyństwa, a jej pokora nie pozwoliłaby zatrzymać uwagi na sobie kosztem Jej Boskiego Syna. Także i w objawieniach w Erd Maryja wciąż odwołuje się do Jezusa Chrystusa przypominając, jak wielką wagę ma choćby nabożeństwo do Ran Pana Jezusa, nieco już zapomniane w Kościele, a stanowiące wielkie pragnienie Matki Bożej. Maryja prosi o publiczne oddawanie czci Ranom m.in. poprzez pięciokrotne czynienie znaku Krzyża świętego, znaku, którego często się dziś wstydzimy, wykonujemy niedbale, którego uczynienie w pewnych sytuacjach wymaga niemal heroizmu, znaku, za który prześladowani chrześcijanie wciąż oddają życie. Jezus w rozmowach z Elżbietą powtarza też to, co mówił już św. Faustynie: że przychodzi szczególnie do grzeszników, by okazywać im swoje miłosierdzie. Zachęca do ufnej i wytrwałej modlitwy, do samozaparcia, żalu za grzechy i rozważania Jego męki. Chce proszącym udzielać swych łask, tęskni za każdym człowiekiem, prosi o modlitwę za grzeszników. Te treści za swoim Synem powtarza też Maryja.

Msza Święta. Szczególne miejsce w objawieniach z Erd zajmuje Msza Św.. Maryja podkreśla, że godny udział we Mszy Św. jest najskuteczniejszym sposobem oślepiania szatana, zaś uczestnictwo w nieobowiązkowej Mszy w ciągu tygodnia owocuje przeobfitymi łaskami dla osoby, w której intencji Msza została ofiarowana. Do Stołu Pańskiego winna prowadzić nas nie rutyna czy przyzwyczajenie, ale ogień miłości. Chrystus podkreśla też przebóstwiającą moc swojej Przenajdroższej Krwi i prosi o podejmowanie wiernej i jak najczęstszej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Pokuta, ofiara i post. Matka Boża ubolewa, że świat cierpi z powodu swojej materialistycznej niewoli, a troska o dobra doczesne stanowi mur między człowiekiem i Stwórcą. Pojawia się więc w Jej orędziach wezwanie do podejmowania postu o chlebie i wodzie, zwłaszcza w poniedziałki. Wartość takiego postu jest nie tylko wynagradzająca i kształtująca duszę podejmującego to wyrzeczenie, ale jest tez ogromną pomocą dla dusz w Czyśćcu cierpiących, zwłaszcza dusz kapłańskich. Mamy podejmować dobrowolne ofiary dla Bożej miłości, a przede wszystkim przyjmować cierpienie zesłane nam dla naszego uświęcenia. Maryja podkreśla, że przez cierpienie najbardziej zbliżamy się do jej bolejącego Serca, ponadto czeka nas za nie niewyobrażalna nagroda w Niebie i tylko o takiej powinniśmy myśleć nie szukając jakiegokolwiek zysku czy nagród tu na ziemi. Pragnienie dobra i ofiara są nierozłączne, nie da się dojść do Nieba bez wysiłku.

„Pokuta, pokuta, pokuta” - to wezwanie Matki Bożej z Fatimy jest w Erd powtórzone z pełną mocą. Pokuta jest konieczna nie tylko dla naszego zbawienia, ale też dla dobra całej wspólnoty (współodpowiedzialność członków Kościoła za siebie jest istotnym punktem objawień). Wolelibyśmy o niej nie myśleć, często sprowadzamy ją do odmówienia np. litanii zadanej przez spowiednika, tymczasem Maryja prosi m.in. o nocne czuwania, podejmowanie rozmaitych, zgodnych ze stanem wyrzeczeń, o przekraczanie naszych możliwości. Pokuta musi „boleć”. Dusze czyśćcowe. Maryja nie zapomina o tych, którzy dla swojego zbawienia nic już zrobić nie mogą. Prosi o ofiarowanie za nich Mszy Św., postu, daje nam nowe też narzędzie: ofiarowanie za dusze czyśćcowe i za konających modlitwy „Zdrowaś Maryjo” z odwołaniem do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca NMP jako szczególnie miłej Jej i skutecznej modlitwy wstawienniczej. 
 
1961-1981 Objawienia Maryjne Marii Szanta z Erd.