sobota, 3 czerwca 2023

W pewnym momencie obecność Boża przeniknęła moją całą istotę, umysł mój został dziwnie oświecony w poznaniu Jego Istoty; przypuścił mnie [Bóg] do poznania swego życia wewnętrznego. Widziałam w duchu Trzy Osoby Boskie, ale jedna Ich Istota. On jest sam, jeden, jedyny, ale w trzech Osobach, ani mniejsza, ani większa jedna z Nich ani w piękności, ani w świętości nie ma różnicy, bo jedno są. Jedno, absolutnie jedno są. Miłość Jego przeniosła mnie w to poznanie i złączyła mnie ze sobą. Kiedy byłam złączona z jedną [Osobą Boską], to także byłam złączona z drugą i trzecią [Osobą Boską], tak że, jak się łączymy z jedną, przez to samo łączymy się z tymi dwiema Osobami tak samo jak z jedną. Jedna ich jest wola, jeden Bóg, chociaż w Osobach Troisty. Kiedy się duszy udziela jedna z trzech Osób, to mocą tej jednej woli jest złączona z trzema Osobami i jest zalana szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej; tym szczęściem karmią się święci. Szczęście, jakie tryska z Trójcy Przenajświętszej, uszczęśliwia wszystko, co jest stworzone; tryska życie, które ożywia i daje wszelkie życie, które z Niego bierze początek.
 (Św. Faustyna Kowalska) 
 
Niedziela Trójcy Świętej A
W różnych miejscach Biblii Bóg przedstawia samego siebie. 
I przekonuje, że jest Trójcą.

 Dziękujemy wszystkim naszym Słuchaczom, którzy tak tłumnie przybyli na nasz niedzielny Koncert, a zwłaszcza Mamom. Muzyka odzwierciedliła nasze uczucia, co można było zobaczyć na Waszych wzruszonych twarzach.
Jesteśmy szczęśliwe, bo wystąpiłyśmy już w nowym, rozszerzonym składzie. Ciągle się rozwijamy i chcemy coraz więcej smakować naszą wyjątkową Pasję, jaką jest Muzyka. Dziękujemy naszej Pani Dyrygent, Pani Joli, za wyjątkowy akompaniament i wielogodzinne przygotowania w czasie prób, aby ten Koncert brzmiał i wyglądał dokładnie tak jak mieliście Państwo okazję to usłyszeć i zobaczyć. Dziękujemy również naszemu skrzypkowi, Panu Zbyszkowi Piotrowskiemu, za wspaniały akompaniament oraz Kubie, który przygotowany przez Panią Jolę, wykonał podczas Koncertu utwór Jana Sebastiana Bacha. Tworzymy razem wspaniałe dzieło Panu Bogu na Jego chwałę i pociechę słuchających.
 


Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. 
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, 
których nie można wyrazić słowami.

(List św. Pawła do Rzymian 8, 26).