Dyrygent

 
Dyrygentką Konkatedralnego Chóru Kamionek  jest  
Jolanta Janczuk - Tyszkiewicz, urodzona 16 kwietnia 1973 roku w Warszawie. 
Dyplomowana absolwentka Technikum Księgarstwa. Absolwentka Studium 
Muzyczno - Liturgicznego im. św. Piusa w Aninie w Warszawie. 
Dyplomowana studentka Instytutu Organistowskiego,  na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Uczestniczka Studium Muzyki Liturgicznej w Warszawie, oraz studentka Instytutu Goethego w Warszawie.

Klasę fortepianową i organową kontynuowała pod dyrekcją s. prof. Alicji Jończyk, dyrektora Studium Szkolenia Organistów w Warszawie . Wieloletnia nauczycielka muzyki i jęz. niemieckiego w Szkole Podstawowej  im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.
Członek Komisji do tworzenia regulaminu Pierwszego Synodu Diecezji 
Warszawsko – Praskiej, w dziedzinie Muzyka Liturgiczna.
Klasę organową kończyła i  doskonaliła u prof. Tadeusza Jarzęckiego.

Dyrygentka młodzieżowego chóru Carmina w parafii św. Trójcy w Ząbkach (w latach 1994-1998). Od roku 1997 jest dyplomowana organistką Konkatedry Warszawsko - Praskiej na Kamionku (parafia Bożego Ciała).
Dyrygentka i założycielka Konkatedralnego Chóru Kamionek. 
Dyrygentka, kierownik muzyczny i założycielka Dziecięcej Scholi Kamionek.
Dyrygent i kierownik muzyczny Ząbkowskiego Chóru Złota Jesień.