Skład Chóru

Soprany I
1. Patrycja Pisarek
2. Aleksandra Krasińska
3. Anna Nowak
4. Barbara Stala
5. Natalia Balcerkiewicz
6. Katarzyna Więcław

Soprany II


1. Anna Krasińska

2. Aleksandra Ładziak
3. Monika Rosa

Alty


1. Justyna Grzelewska

2. Beata Różycka
3. Anna Rybakiewicz
4. Agnieszka NarojekZarząd Chóru:

1. Jolanta Janczuk – Tyszkiewicz 
– Dyrygent i Założyciel Konkatedralnego Chóru Kamionek oraz Scholi Kamionek. Od dwudziestu dwóch lat Organistka Kościoła Konkatedralnego na Kamionku.

2. Aleksandra Krasińska 
– Prezes Chóru

3. Anna Nowak 
– Sekretarz i Rzecznik prasowy Chóru

4. Justyna Grzelewska 
– Manager Chóru, Administrator strony

5. Beata Różycka 
– Odpowiedzialna za nuty i stan zapisów nutowych

6. Anna Krasińska
- Skarbnik i Odpowiedzialna za marketing Konkatedralnego Chóru Kamionek