Skład Chóru

Soprany I

1. Patrycja Karpińska
2. Aleksandra Krasińska - Skrętowska
3. Natalia Balcerkiewicz
4. Katarzyna Więcław

Soprany II

1. Anna Krasińska
2. Monika Rosa
3. Magda Rosa
4. Grażyna Wardawy

Alty

1. Justyna Grzelewska
2. Beata Różycka
3. Anna Rybakiewicz
4. Agnieszka Narojek

5. Marzena Skowyra

Zarząd Chóru: 

1. Jolanta Janczuk – Tyszkiewicz 

– Dyrygent i Założyciel Konkatedralnego Chóru Kamionek oraz Scholi Kamionek. Od dwudziestu dwóch lat Organistka Kościoła Konkatedralnego na Kamionku.

2. Aleksandra Krasińska 

– Prezes Chóru

3. Justyna Grzelewska 

– Manager Chóru, Administrator strony

4. Beata Różycka 

– Odpowiedzialna za nuty i stan zapisów nutowych

5. Anna Krasińska
- Skarbnik i Odpowiedzialna za marketing Konkatedralnego Chóru Kamionek