Skład Chóru

Soprany I:

1. Patrycja Karpińska
2. Aleksandra Krasińska - Skrętowska
3. Natalia Balcerkiewicz
4. Katarzyna Więcław

Soprany II:
1. Anna Krasińska
2. Monika Rosa
3. Magda Rosa
4. Grażyna Wardawy

Alty:
1. Justyna Grzelewska
2. Beata Różycka
3. Anna Rybakiewicz
4. Agnieszka Narojek
5. Marzena Jadwiga Skowyra

Zarząd Chóru:

1. Jolanta Janczuk – Tyszkiewicz
– Dyrygent i Założyciel Konkatedralnego Chóru Kamionek oraz Scholi Kamionek. Od dwudziestu dwóch lat, Organistka Kościoła Konkatedralnego na Kamionku.

2. Aleksandra Krasińska - Skrętowska
– Prezes Chóru

3. Justyna Grzelewska
– Manager Chóru, Administrator strony

4. Beata Różycka
– Odpowiedzialna za nuty i stan zapisów nutowych

5. Anna Krasińska
- Skarbnik i Odpowiedzialna za marketing Konkatedralnego Chóru Kamionek